Tygodniowy, jednokanałowy zegar sterujący

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Cyfrowy zegar sterujacy RD-TPD1 służy do sterowania czasowego w systemach automatyki. Działa w oparciu o harmonogram skonfigurowany przez użytkownika.


The RD-TPD1 digital time switch is used for realization of time functions in the control systems and automation. It operates according to the set time schedule planned by the user.

  • Przeznaczone na szynę TH35 / Suitable for TH35 rail
  • Program tygodniowy, 56 programów / The weekly schedule, 56 programs
  • Tryb wakacyjny „Holiday mode” / Holiday mode


szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

pobierz pełną specyfikację: