Bloki rozdzielcze

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Blok rozdzielczy serii VC i VCUK umożliwia podział zasilania na różne obwody. Umożliwia również separowanie obwodów fazowych oraz używanie przewodów o różnych średnicach.


The VC and VCUK series of distribution block enables the distribution of power to various circuits. It allows also separating phase circuits and using wires of different diameters.

  • VC: Prąd znamionowy 125 [A] Rated current 125 [A]
  • VCUK: Prąd znamionowy od 80 do 250 [A] Rated current from 80 to 250 [A]
  • VC: Znamionowe napięcie izoloacji 500 [V] Rated insulation voltage 500 [V]
  • VCUK: Znamionowe napięcie izoloacji 690 [V] Rated insulation voltage 690 [V]


szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane
dane

pobierz pełną specyfikację: