Poniżej prezentujemy certyfikaty oraz deklaracje zgodności, które świadczą o wysokiej jakości naszych produktów

Certyfikaty Instytutu Elektrotechniki

  • Ogranicznik mocy EBS1B: Certyfikat Nr: DN/411/2019 ważny do 29.08.2022
  • Wyłącznik nadmiarowo-prądowy EBS9B: Certyfikat Nr: DN/408/2019 ważny do 26.06.2022
  • Wyłącznik nadmiarowo-prądowy HBS: Certyfikat Nr: DN/471/2020 ważny do 27.05.2023
  • Wyłącznik różnicowoprądowy AUR3: Certyfikat Nr: DN/473/2020 ważny do 23.06.2023

Deklaracje Zgodności: