Wyłącznik nadprądowy

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Wyłączniki nadprądowe mają zastosowanie dla ochrony przed przepięciem i przeciązeniem obwodów elektycznych.


The overcurrent circuit breakers are designed to protect electrical circuits against short circuit and overcurrent.

  • Charakterystyka wyzwalania C lub B / C or B type of characteristics
  • Wskaźnik styku / Contact indicator

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS 6[kA]:

dane

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS 10[kA]:

dane

pobierz pełną specyfikację: