Ograniczniki przepięć

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Ogranicznik przepięć prądu stałego przeznaczony jest do instalacji fotowoltaicznej. Służy do ochrony urządzeń elektrycznych instalacji fotowoltaicznej przed skutkami przepięć.


The DC surge arrester is designed for photovoltaic installation. It is used to protect electrical equipment of a photovoltaic installation against the effects of surges.

  • Przeznaczone na szynę TH35 / Designed for TH35 rail
  • Wersje do pierwszego i drugiego poziomu ochrony / First and second protected layers versions
  • Dla prądu stałego / For DC useDANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

pobierz instrukcję i pełną specyfikację: