Ogranicznik Mocy

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Zadaniem ogranicznika mocy jest selektywne wyłączanie w stosunku do zabezpieczenia nadprądowego odbiorcy.


The purpose of the power limiter is selective shutdown in relation to overcurrent protection of the recipient.

  • Przeznaczone na szynę TH35 / Suitable for TH35 rail
  • Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane: (Uimp) 4kV / Rated impulse withstand voltage: (Uimp) 4kV
  • Przekroje przewodów: od 1 mm2 do 25 mm2 / Wires cross-section from 1 mm2 to 25 mm2
szyna