Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym typu AC

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym serii EBS8BLN,EBS1LE-32,BX9BLE są używane w obwodach elektrycznych 230V i 400V. W przypadku wykrycia prądu upływowego wyłącznik automatycznie przerwie obwód, zapobiegając porażeniu ludzi i uszkodzeniom sprzętu. Wyłączniki te posiadają funkcję przeciążeniową oraz zabezpieczenie przed zwarciem.


The EBS9BLN, EBS1LE, BX9BLE series residual current circuit breakers are used in circuits 230V and 400V electric. If the leakage current is detected, the switch will automatically break the circuit, preventing human injury and equipment damage. These switches are on overload function and short circuit protection.

  • Typ AC / AC Type
  • Prąd różnicowy 30mA / Rated residual operating current 30 mA
szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

 EAN 
 Nazwa
 
 Name 
 TYP
 
 Type 
 Liczba
 modułów
 
 Nombers of
 modules 
 Prąd
 znamionowy
 
 Rated current
 [A] 
 Przekroje
 przewodów
 
 Cable cross
 sections
 [mm^2] 
 5902838497029 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS9BLN 1P+N 6A 30mA AC B 
 2P 
 6 
 1-25 
 5902838491171 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS9BLN 1P+N 10A 30mA AC B 
 2P 
 10 
 1-25 
 5902838491164 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS9BLN 1P+N 16A 30mA AC B 
 2P 
 16 
 1-25 
 5902838491515 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS9BLN 1P+N 20A 30mA AC B 
 2P 
 20 
 1-25 
 5902838491522 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS9BLN 1P+N 25A 30mA AC B 
 2P 
 25 
 1-25 
 5902838493588 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS9BLN 1P+N 10A 30mA AC C 
 2P 
 10 
 1-25 
 5902838493595 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS9BLN 1P+N 16A 30mA AC C 
 2P 
 16 
 1-25 
 5902838493601 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS9BLN 1P+N 20A 30mA AC C 
 2P 
 20 
 1-25 
 5902838495063 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS1LE-32 1P+N 10A 30mA AC B 
 1P 
 10 
 1-10 
 5902838491188 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS1LE-32 1P+N 16A 30mA AC B 
 1P 
 16 
 1-10 
 5902838495070 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS1LE-32 1P+N 20A 30mA AC B 
 1P 
 20 
 1-10 
 5902838495087 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 EBS1LE-32 1P+N 16A 30mA AC C 
 1P 
 16 
 1-10 
 5902838495162 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 BX9BLE 3P+N 40A 30mA AC B 
 4P 
 40 
 1-25 

pobierz pełną specyfikację: