Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym typu A

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Wyłączniki różnicowoprądowe serii EX9BLE są używane w obwodach elektrycznych 230V i 400V. W przypadku wykrycia prądu upływowego wyłącznik automatycznie przerwie obwód, zapobiegając porażeniu ludzi i uszkodzeniom sprzętu. Wyłączniki te posiadają funkcję przeciążeniową oraz zabezpieczenie przed zwarciem. RCBO typu A jest czuły na prądy sinusoidalnie przemienne i pulsujące ze składową stałą.


The EX9BLE series residual current circuit breakers are used in circuits 230V and 400V electric. If the leakage current is detected, the switch will automatically break the circuit, preventing human injury and equipment damage. These switches are on overload function and short circuit protection. Type A RCBO is sensitive to sinusoidal alternating and pulsating currents with a constant component.

  • Typ A / A Type
  • Prąd różnicowy 30mA / Rated residual operating current 30 mA
szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

 EAN 
 Nazwa
 
 Name 
 TYP
 
 Type 
 Liczba
 modułów
 
 Nombers of
 modules 
 Prąd
 znamionowy
 
 Rated current
 [A] 
 Przekroje
 przewodów
 
 Cable cross
 sections
 [mm^2] 
 5902838495094 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 BX9BLE 1P+N 10A 30mA A B 
 2P 
 10 
 1-25 
 5902838495100 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 BX9BLE 1P+N 16A 30mA A B 
 2P 
 16 
 1-25 
 5902838495117 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 BX9BLE 1P+N 20A 30mA A B 
 2P 
 20 
 1-25 
 5902838495124 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 BX9BLE 1P+N 10A 30mA A C 
 2P 
 10 
 1-25 
 5902838495131 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 BX9BLE 1P+N 16A 30mA A C 
 2P 
 16 
 1-25 
 5902838495148 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 BX9BLE 1P+N 20A 30mA A C 
 2P 
 20 
 1-25 
 5902838495155 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 BX9BLE 1P+N 25A 30mA A C 
 2P 
 25 
 1-25 
 5902838495179 
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
 z członem nadmiarowo-prądowym 
 BX9BLE 3P+N 40A 30mA A B 
 4P 
 40 
 1-25 

pobierz pełną specyfikację: