Styczniki EBS1C

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Styczniki przeznaczone są do stosowania w układach automatyki budynku, instalacjach biurowych i przemysłowych, przy sterowaniu układami zasilania oświetlenia, ogrzewania, wentylacji, silników, pomp itp.


Contractors are designed for use in building automation, office and industrial installations for controlling lighting, heating, ventilation, motors pumps etc.

  • Wersje 230V i 24V / Version for 230V and 24V
  • 3 styki główne / 3 main contacts
  • Dodatkowe styki pomocnicze / Auxiliary contacts

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

STYKI POMOCNICZE/AUX.CONTACTS:

dane

pobierz pełną specyfikację:Styczniki LC1

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

  • Wersje 230V i 24V / Version for 230V and 24V
  • 3 styki główne / 3 main contacts
  • Dodatkowe styki pomocnicze / Auxiliary contactsDANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

STYKI POMOCNICZE/AUX.CONTACTS:

dane

pobierz pełną specyfikację: