Przekaźnik napięcia i zaniku faz RS-MV34N

Czujniki kolejności i zaniku fazy służą do monitorowania kolejności i obecności faz np.: w celu zabezpieczenia silników.

Pliki do pobrania:
Regulacja progu wzrostu napięcia
(105% - 125%) x Un
Regulacja progu spadku napięcia
(75% - 95%) x Un
Kategoria prądowa
8 [A] /250 [V] AC1
Zaciski zasilające L1, L2, L3, N
Regulacja progu wzrostu napięcia [%] (105% – 125%) x Un
Regulacja progu spadku napięcia [%] (75% – 95%) x Un
Opóźnienie wyłączania przy przekroczeniu napięcia [s] 2
Opóźnienie wyłączania przy spadku napięcia [s] 2
Histereza napięciowa [V] 5
Czas wyłączenia przy niewłaściwej kolejności faz i zaniku fazy [s] 0,2
Błąd pomiaru napięcia [%] 1
Błąd opóźnienia [%] ± 5% + 0,1s
Błąd regulacji pokrętła [%] 1% x wartość skali
Kategoria prądowa 8A/250V AC1
Styk wyjściowy 1 C/O
Znamionowe napięcie izolacji [V] 480
Wytrzymałość elektryczna [cykl] 105
Wytrzymałość mechaniczna [cykl] 106
Przekrój przewodów [mm2] 0,5 – 2,5
Liczba modułów 1M
Moment dokręcania zacisków [Nm] 0,5
Stopień ochrony IP IP20