Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMPLI S.A. wyznaczone na dzień 23.06.2023r